Bell Schedules

Senior High Bell Schedule

10th – 12th Grade Regular Bell Schedule 2017-18
Start End Duration (min)
1st Period 8:00 8:50 50
2nd Period 8:55 9:45 50
3rd Period 9:50 10:40 50
BREAK 10:40 10:50 10
4th Period 10:55 11:45 50
5th Period 11:50 12:40 50
LUNCH 12:40 1:05 25
6th Period 1:10 2:00 50
7th Period 2:05 2:55 50

 

9th Grade Bell Schedule 2017-18
Start End Duration (min)
1st Period 8:00 8:50 50
2nd Period 8:55 9:45 50
3rd Period 9:50 10:40 50
BREAK 10:40 10:50 10
4th Period 10:55 11:45 50
LUNCH 11:45 12:10 25
5th Period 12:15 1:05 50
6th Period 1:10 2:00 50
7th Period 2:05 2:55 50

Junior High Bell Schedule

7th – 8th Grade Regular Bell Schedule 2017-18
Start End Duration (min)
1st Period 8:00 8:50 50
2nd Period 8:55 9:45 50
BREAK 9:45 9:55 10
3rd Period 10:00 10:50 50
4th Period 10:55 11:45 50
LUNCH 11:45 12:10 25
5th Period 12:15 1:05 50
6th Period 1:10 2:00 50
7th Period 2:05 2:55 50